Intenzivní péče v hematologii

Intenzivní péče v hematologii

Kniha je první monografií na knižním trhu pojednávající o intenzivní péči a naléhavých situacích v hematologii. Za cenné lze považovat, že jde o komplexní manuál péče o hematologické nemocné na JIP.

První část nazvaná Intenzivní péče v hematologii zahrnuje základní opatření a monitorování na jednotce intenzivní péče. Druhý oddíl monografie podrobně popisuje naléhavé situace vyskytující se u hematologických nemocných. Postupy, návody, odkazy, adresy je název třetího oddílu této mimořádně přehledně zpracované monografie.