Karcinom plic

Karcinom plic

Kniha poskytuje lékařům, pečujícím o nemocné s karcinomem plic, cenné informace o současných diagnostických a léčebných postupech a dalších klinických askeptech tohoto onemocnění...

Kniha obsahuje údaje o epidemiologii tohoto onemocnění, o diagnostických metodách a jejich algoritmech u této choroby, dále pak o určení stádia nemoci a o jejich klasifikaci. V oblasti léčby pak řeší metody lokální, léčby chirurgické, chemoterapie i radioterapie. Pochopitelně se uvádějí i kombinace léčebných modalit, nové možnosti intensifikace léčby i doporučené léčebné postupy u jednotlivých stadií nemoci. Není opomenuta prognóza a posudková hlediska u těchto nemocných

  • Autor: Zatloukal, Petr a Petruželka, Luboš
  • Nakladatel: Grada
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2001
  • Počet stran: 400
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 80-7169-819-9
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: karcinom; zhoubné nádory plic