Karcinom prsu. Manuál diagnostiky a léčby

Karcinom prsu. Manuál diagnostiky a léčby

Monografie podává ucelený přehled současných znalostí o screeningu, terapii, dispenzarizačních opatřeních, doléčování a rehabilitaci se zvláštním zřetelem na psychické aspekty onemocnění. Měla by sloužit jako praktický manuál pro všechny, kteří s danou nemocí přicházejí pracovně do styku.

Publikace má bohatou obrazovou dokumentaci, která usnadňuje orientaci v aktualizovaném názvosloví, operačních technikách i preskripci farmakoterapie.

  • Autor: Petruželka, Luboš a Konopásek, Bohuslav
  • Nakladatel: Galén
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 1997
  • Počet stran: 125
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 8085824663
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: karcinom; zhoubné nádory prsu