Klinická onkologie

Klinická onkologie

Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v naší odborné literatuře. Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Dvě základní části monografie - obecná a speciální - poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu našich znalostí o nádorových onemocněních ze všech hledisek. Hlavní autor přizval ke spolupráci doc. MUDr. J. Abrahámovou, DrSc., doc. MUDr. L. Petruželku, CSc., doc. MUDr. J. Žaloudíka, CSc., MUDr. J. Mališe, CSc., MUDr. Z. Matějovského a MUDr. V. Faita, CSc.

Obecná onkologie • Úvod. Stručná historie a postavení onkologie v klinické medicíně • Epidemiologie nádorů • Základní regulační pochody • Etiologie a patogeneze nádorového procesu Patologie nádorů • Diagnostika nádorových onemacněni • Klasifikace nádorových onemocnění a staging • Prevence nádorových onemocnění • Chirurgická léčba • Radioterapie ' Chemoterapie • Hormonální léčba • Biomodulační léčba (imunoterapie) • Jiné léčebné metody • Nežádoucí účinky protinádorové léčby • Posuzování léčebné odpovědi • Posuzování kvality života u onkologicky nemocných • Intenzívní péče v onkologii • Komplikace nádorových onemocnění, podpůrná a doplňková léčba • Rehabilitace u onkologických nemocných • Paliativní léčba a terminální péče • Specifické problémy onkologie • Ekonomické problémy u onkologických nemocných • Organizace onkologické péče a vzdělání v onkologií • Onkologický výzkum v ČR a informační zdroje • Speciální onkologie • Nádory GNS • Nádory oka, očních adnex a orbity • Nádory hlavy a krku • Nádory plic a pleury • Nádory z mediastinálních struktur • Nádory trávicí trubice • Nádory jater • Nádory žlučového ústrojí • Karcinom pankreatu • Nádory ledvin • Nádory odvodných cest močových • Nádory mužských pohlavních orgánů • Nádory ženských pohlavních orgánů • Nádorová onemocnění trofoblastu • Nádorová onemocnění prsu • Zhoubné nádory kůže (kromě melanomu) • Maligní melanom • Sarkomy měkkých tkání • Osteosarkomy • Nádorová onemocnění sdružená s AIDS • Nádory žláz s vnitřní sekrecí • Nádorová onemocnění krvetvorné tkáně • Nádory u dětí • Diseminovaný nádor s neznámým prvotním ložiskem • Referenční hodnoty některých laboratorních vyšetření

  • Autor: Klener, Pavel; Abrahámová, Jitka; Petruželka, Luboš; Žaloudík, Jan; Mališ, J.; Matějovský, Z. a Fait, Vuk
  • Nakladatel: Galén
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2002
  • Počet stran: 686
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 80-7262-151-3
  • Zde nakoupíte: http://www.lekarsk.../?id=80-7262-151-3
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: zhoubné nádory