Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Klinická onkologie I.

Klinická onkologie I.

Přehledná učebnice, která poskytuje ucelený přehled, jak obecných, tak speciálních kapitol onkologie dospělých i dětí. Je určena pro studenty lékařských fakult, ale poskytne také základní orientaci v onkologii praktickým lékařům.

.

Klíčová slova: zhoubné nádory