Klinické využití chimerické monoklonální protilátky rituximab

Klinické využití chimerické monoklonální protilátky rituximab

Monoklonální protilátky mají oproti klasickým cytostatikům řadu výhod - především absenci jejich extrémních nežádoucích účinků. Mohou více selektivně působit na nádorové buňky a neničit ty buňky, na nichž se nevyskytuje příslušný antigen, na který se mají navázat. Monoklonální protilátky jsou na druhou stranu ale velmi nákladné a jejich použití by mělo být založeno na hlubokých znalostech celé problematiky. K tomu se snaží napomoci tato knížka, která podrobně informuje o klinickém využití rituximabu, tj. chimerické monoklonální protilátky určené k terapeutickým účelům v medicíně pro léčbu lymfonů

Z obsahu:
- Úvod
- Jak rituximab působí?
- Dávkování a toxicita
- Klinické použití rituximabu
- Shrnutí
- Literatura

Klíčová slova: lymfomy; rituximab