Konkomitantní radiochemoterapie solidních nádorů.

Konkomitantní radiochemoterapie solidních nádorů.

V léčebné strategii, zvláště pokročilých nádorových stavů, se využívá kombinace léčby zářením a chemoterapie. Záměrem kombinované aplikace léčebných metod je zvýšení letálního účinku na nádorovou tkáň při ještě snesitelných vedlejších účincích léčby na zdravé tkáně. Chemoterapie může zesílit účinek záření a vhodným výběrem cytostatik lze potenciační efekt kombinované terapie zvýšit, např. současnou aplikací chemoterapie v určitém časovém sledu během vlastního ozařování. Tento konkomitantní způsob podání radiochemoterapie se začíná objevovat v klinické praxi během sedmdesátých let, ale obava z nežádoucích účinků kombinace chemoterapie a záření bránila většímu použití současného podání obou modalit léčby. Až na sklonku osmdesátých let, po zavedení méně toxických cytostatik s významným radiosenzibilizačním účinkem do léčebné praxe, se začíná uplatňovat v léčbě nádorů současná aplikace záření a chemoterapie. V dnešní době u řady malignit (např. pokročilé nádory hlavy a krku, nádory anu, nádory močového měchýře) současně aplikovaná radioterapie a chemoterapie dosahuje kurativního efektu i bez nutnosti provedení mutilujícího chirurgického zákroku.

-

  • Autor: Šlampa, Pavel
  • Nakladatel: KAP
  • Místo vydání: Brno
  • Rok vydání: 2000
  • Počet stran: 67
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 80-238-5736-3
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: chemoterapie; radioterapie