Kuchařka lékařů českých

Kuchařka lékařů českých

Tato unikátní kuchařka představuje 52 význačných českých lékařů prostřednictvím jejich esejů o jídle a vztahu k němu. Dotyční zde prozrazují své oblíbené recepty, které jsou doprovázeny i lákavými fotografiemi doporučených pokrmů.

V knize se dozvíme i krátký životopis těchto veličin naší medicíny a poznáme je též prostřednictvím objektivu význačného českého fotografa a známého portrétisty Karla Meistera. Garant Lékařské kuchařky – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – o ní říká: „Tato kniha ukazuje, že lékaři jedí rádi a někteří i rádi vaří. Je otázkou, zda se podle ní mají občané řídit. Snad ano. Lékaři nejedí vysloveně nezdravě. Jsou to většinou gurmáni. U dobré kuchařky by se měly čtenáři začít sbíhat sliny, a to u této jistě nastane.“

Lékaři v knize:

 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
 • Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
 • Doc. MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
 • Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
 • Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
 • Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
 • Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
 • Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
 • Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA
 • Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
 • Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.
 • Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
 • Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
 • Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
 • Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
 • Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
 • Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.
 • Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
 • Doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
 • Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
 • Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
 • Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
 • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
 • Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Pucholt (MRCP UK, FRCP C)
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC.
 • Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
 • Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
 • Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
 • Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
 • Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
 • Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
 • Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
 • Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
 • Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
 • Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
 • Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
 • Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.