Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Maligní ložiskové procesy jater. Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod

Maligní ložiskové procesy jater. Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod

Začátek nakladatelské anotace: Autoři se ve své práci zabývají komplexně problémy diagnostiky a léčby maligních ložiskových procesů jater. Úvodní část publikace je věnována po anatomickém přehledu, zaměřeném především na praktickou stránku problematiky a to zejména segmentární klasifikaci jater, podrobnému rozdělení a patologické charakteristice procesů jaterního parenchymu

Náhled knihy