Melanom

Melanom

Začátek nakladatelské anotace: Melanom je nádor, který v absolutních číslech patří stále mezi vzácnější, proto je většina lékařů seznámena s jeho problematikou velmi povrchně, a většina ani nemůže mít novější informace. Kniha by proto měla informovat o současných nejnovějších diagnostických i léčebných přístupech ...
Klasifikace, diagnostika, terapie, prevence
 
Obsah knihy
Úvod
1. Historie melanomu
2. Etiologie a patogeneze melanomu
3. Melanocytární névy a prekurzory melanomu
4. Epidemiologie melanomu
5. Klinická diagnostika melanomu
6. Klinické varianty melanomu
7. Histopatologická diagnostika a klasifikace melanomu
8. Chirurgická léčba primárního melanomu
9. Mapování a biopsie sentinelové uzliny
10. AJCC klasifikace a prognóza melanomu
11. Základní prognostické faktory u melanomu
12. Adjuvantní léčba melanomu
13. Lokální a lokoregionální adjuvantní léčba
14. Systémová adjuvantní léčba
15. Metastazující melanom
16. Dispenzarizace pacientů s melanomem
17. Metastazující melanom bez známého primárního ložiska
18. Oční melanom
19. Melanom dětského věku
20. Melanom a gravidita
21. Prevence melanomu
22. Diferenciální diagnostika melanomu
Literatura
Rejstřík
  • Autor: Krajsová, Ivana
  • Nakladatel: Maxdorf
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2007
  • Počet stran: 336
  • ISBN: 80-7345-096-8
  • Upozornit známého na knihu