Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu

Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu

Autoři konfrontují rizikové faktory známé z různých zahraničních studií s vlastními výsledky, získanými během mnohaleté skríninkové studie. Skrínink je hlavní možností včasného záchytu tohoto onemocnění a současně je zdůrazněna důležitost statistické analýzy dat a specializovaných komplexních mamologických týmů s přímou návazností jednotlivých diagnostických a léčebných kroků. Skrínink průkazně zabezpečuje přesun k nižším stadiím karcinomu prsu, zejména k ca in situ.

-

  • Autor: Abrahámová, Jitka; Dušek,Ladislav a kol.
  • Nakladatel: Grada
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2003
  • Počet stran: 227
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 80-247-0499-4
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: prevence; zhoubné nádory prsu