Nádory ledvin dospělého věku

Nádory ledvin dospělého věku

V posledním desetiletí jsme byli svědky velikého pokroku v diagnostice nádorů ledvin. Již dávno neplatí, že všechny nádory ledvin menší než 3 cm jsou klasifikovány jako adenomy a většina nádorů větších než 3 cm jako karcinomy, jak tomu bylo v minulosti. Napomohly tomu nejen klasické světelné mikroskopické metody, ale stále větší uplatnění imunohistochemických,elektron-mikroskopických a v posledních letech i molekulárně genetických metod.

I když se naše kniha snaží přinést stručný přehled všech metod používaných v diagnostice ledvinné nádorové patologie, kniha je koncipována tak, že prakticky všechny uvedené nádory ledvin je možno diagnostikovat ze základních, běžně dostupných histologických barvení na jakémkoliv pracovišti naší republiky a ze znalosti základních klinických údajů o pacientovi.
elektronická verze

Klíčová slova: zhoubný nádor ledviny