Nádory podjaterní oblasti

Nádory podjaterní oblasti

Začátek nakladatelské anotace: Kniha obsahuje nejmodernější poznatky o diagnostice a léčbě maligních procesů podjaterní oblasti a je do určité míry "návodem" jak postupovat v diagnostice a racionální léčbě těchto zdánlivě různorodých patologických procesů, a to nejen pro lékaře prvního kontaktu - praktické lékaře, ale především pro klinické specialisty (gastroenterology, onkology, chirurgy intervenční radiology aj.).

Monografie bezprostředně navazuje na předchozí knihu autorského kolektivu "Maligní ložiskové
procesy jater - diagnostika a léčba" z roku 2006 a vychází z
obdobné koncepce. Je v ní opět zařazena kapitola
patologicko-radiologických korelací nádorů podjaterní oblasti, je
opatřena i virtuální panelovou diskuzí k některým problémům a ke
spolupráci byli přizváni nejen naši, ale i zahraniční odborníci. V
našem písemnictví dosud chyběla souhrnná práce, která by se
detailně zabývala nejen onemocněním pankreatu, ale i problematikou
dalších malignit subhepatální oblasti, jmenovitě tumorů duodena,
ampulopapilárního komplexu, žlučníku a extrahepatálních žlučových
cest.

Klíčová slova: zhoubné nádory