Nemoci prsu pro gynekology

Nemoci prsu pro gynekology

-

Obsah:

•          1 Úvod (Strnad, P.)

•          2 Anatomie prsu (Strnad, P.)

•          3 Vývoj a fyziologie prsu (Strnad, P.)

•          4 Morfologie nemocí prsu (Strnad, P.)

•          5 Epidemiologie nemocí prsu (Strnad, P.)

•          6 Rizikové faktory karcinomu prsu (Strnad, P.)

•          7 Stručný přehled kancerogeneze prsu (Strnad, P.)

•          8 Genetická problematika karcinomu prsu (Strnad, P.)

•          9 Hormony, růstové faktory a karcinom prsu (Strnad, P.)

•          10 Hormonální substituční léčba – účinky na prs (Strnad, P.)

•          11 Hormonální antikoncepce a riziko karcinomu prsu (Strnad, P.)

•          12 Karcinom prsu a těhotenství (Strnad, P.)

•          13 Vliv xenobiotických látek ze životního prostředí, prevence a chemoprevence karcinomu prsu (Strnad, P.)

•          14 Senologie pro praxi (Strnad, P.)

•          15 Diagnostika nemocí prsu (Daneš, J.)

Klíčová slova: zhoubné nádory prsu