Neuroendokrinní nádory trávicího traktu. Teoretická východiska a klinický přístup.

Neuroendokrinní nádory trávicího traktu. Teoretická východiska a klinický přístup.

Začátek nakladatelské anotace (Maxdorf): Endokrinní nádory trávicího traktu jsou velmi vzácná onemocnění, která však mají charakteristický a do značné míry specifický klinický obraz, a téměř vždy velmi obtížnou diagnostiku. Protože se jedná o choroby vzácné se kterými se lékař setkává pouze několikrát za život, jsou zkušenosti s diagnostikou a terapií omezeny na specializovaná pracoviště.

Monografie zpracovává uvedenou problematiku komplexně a poskytuje ucelený přehled současných názorů na diagnostiku a léčbu těchto onemocnění. Hlavním smyslem knihy je především praktický návod, jak v uvedených situacích postupovat a u kterých stavů na možnost neuroendokrinního nádoru trávicí trubice myslet. Je zde zdůrazněn fakt, že v diagnostice a léčbě těchto nádorů se uplatňuje snad více než u jiných onemocnění gastrointestinálního traktu nutnost velmi těsné týmové spolupráce. V knize jsou dále systematicky, a to především z klinického hlediska, probrány karcinoidy trávicí trubice a pankreatu, které jsou také mezi těmito nádory nejčastější. Samostatnou kapitolu tvoří shrnutí vlastních zkušeností autorů s diagnostikou a léčbou karcinoidů. Ve zbývající části knihy jsou zmíněny některé mimořádně vzácné nádory, jako je insulinom, gastrinom, glukogonom a vipom. Klinický gastroenterolog musí relativně často řešit otázku diferenciální diagnostiky hypergastrinemie. Publikace proto přispívá i k řešení těchto diferenciálně diagnostických problémů.
Kniha je určena gastroenterologům, chirurgům a endokrinologům.

Obsah

Klíčová slova: neuroendokrinní nádory