Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Onkologická cytologie moči v urologické praxi

Onkologická cytologie moči v urologické praxi

Autoři v monografii poskytují podrobné informace o problematice diagnostiky a monitorování nádorových onemocnění v urologické praxi metodou mikční nebo výplachové cytologie, jejíž velkou výhodou proti biopsii je snadný, pacienta nezatěžující odběr, ale také poměrně nízké ekonomické náklady

-