Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Onkologická patologie : učební text pro posluchače lékařské fakulty

Onkologická patologie : učební text pro posluchače lékařské fakulty

-

-

Klíčová slova: zhoubné nádory