Paliativní medicína. Trendy soudobé onkologie. Svazek 1

Paliativní medicína. Trendy soudobé onkologie. Svazek 1

Těžiště práce spočívá v uceleném pojednání o onkologické paliativní léčbě. Ke konečné podobě publikace, která přináší nejdůležitější informace čtenářům se širokým odborným záměrem, tedy převážně praktickým lékařům, přispělo i zařazení kapitol obsahujících podrobné informace o léčbě chronické organické bolesti, paliativní chirurgické léčbě, farmakoterapii včetně psychofarmak

-