Podpůrná léčba v onkologii

Podpůrná léčba v onkologii

Monografie je zpracována na základě dlouhodobé potřeby prezentovat v plné šíři veškeré dostupné informace o podpůrné léčbě v onkologii.

Kniha podává odborné veřejnosti vyčerpávající výklad včetně samotné definice podpůrné léčby, která je zvláště v dnešní době převratných objevů v diagnostice, technologii výroby léků a jejich účinku, terapii atd. mnohdy nejednoznačná a vyžaduje vysokou erudici. Ať již čtenář přistoupí k předkládané publikaci jako k literatuře postgraduálního vzdělávání, nebo bude hledat modelové situace, se kterými se ve své praxi onkologické, hematologické, internistické, chirurgické či jiné denně setkává, vždy nalezne patřičnou pasáž s vyčerpávajícím komentářem, počínaje informacemi společnými zmíněným oborům (technické zajištění podpůrné léčby, nutriční problémy onkologických nemocných, infekční komplikace, terapie bolesti, péče o stomie), až po otázky spojené s problematikou podpůrné léčby v onkologii (terapie nevolnosti a zvracení, metabolické komplikace nádorových onemocnění, nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie). Do monografie byly právem zařazeny i popisy situací, v nichž plynule přechází podpůrná péče v péči paliativní (např. kapitola věnovaná péči o osoby s metastázami). V závěru publikace jsou zevrubně zpracovány psychologické aspekty onkologických onemocnění i snahy o objektivizaci subjektivního hodnocení kvality života onkologických nemocných. Nechybějí zde ani rozbory ekonomických ukazatelů spojených s podpůrnou léčbou. Všechny kapitoly jsou doplněny přehlednými schématy méně obvyklých situací a algoritmy jejich řešení

  • Autor: Klener, Pavel a Vorlíček, Jiří
  • Nakladatel: Galén
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 1998
  • Počet stran: 231
  • ISBN: 80-902501-2-2
  • Upozornit známého na knihu