Postižení plic u imunokompromitovaných nemocných : diferenciální diagnostika a využití bronchoaveolární laváže

Postižení plic u imunokompromitovaných nemocných : diferenciální diagnostika a využití bronchoaveolární laváže

Monografie seznamuje s problematikou onemocnění plic nebo plicních komplikací u imunokompromitovaných pacientů, tedy např. pacientů s HIV infekcí, po transplantacích a po agresivních imunosupresivních a cytostatických terapiích. Kniha nejprve pojednává o jednotlivých plicních onemocněních, dále informuje o bronchoskopii a bronchoalveolární laváži a představuje možnosti odběru materiálu z dolních dýchacích cest na mikrobiologické vyšetření pomocí fibrobronchoskopu.

-

  • Autor: Mayer, Jiří; Skřičková, Jana a Vorlíček, Jiří
  • Nakladatel: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
  • Místo vydání: Brno
  • Rok vydání: 1995
  • Počet stran: 509
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 80-7013-199-3
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: plíce; zhoubné nádory plic