Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika: v moderní ošetřovatelské praxi

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika: v moderní ošetřovatelské praxi

V současnosti je tato publikace jedinou knihou, která se komplexně zabývá posuzováním stavu zdraví.

Její jedinečnost spočívá v zaměření na rozvoj systémových vědomostí a dovedností v oblasti aplikace první a druhé fáze ošetřovatelského procesu (posuzování stavu zdraví a ošetřovatelské diagnostiky). Tyto znalosti rozvíjejí odborné kompetence sester v reálné ošetřovatelské praxi, která využívá moderní informační technologie. Je určená studentům ošetřovatelství a sestrám z ošetřovatelské praxe.