Praktická onkologie - vybrané kapitoly

Praktická onkologie - vybrané kapitoly

Dílo obsahuje farmakologii, nejčastější indikace a hlavně nežádoucí účinky v praxi nejčastěji užívaných cytostatik. Zvláštní kapitoly jsou věnovány hormonoterapii v onkologické praxi, diferenciačním lékům –retinoidům, bifosfonátům, bioterapeutikým preparátům a dalším. Jsou vymezeny možnosti a meze onkologické léčby, uvedeny vaskulární intervenční metody, konkomitantní radiochemoterapie i indikace k resekční chirurgické léčbě. Nedílnou součástí jsou cytostatická léčebná schémata.

Jde o publikaci s vysloveně praktickým zaměřením, ale s rozsáhlým klinickým pohledem.

  • Autor: Adam, Zdeněk; Vorlíček, Jiří; Vyzula, Rostislav a kol.
  • Nakladatel: Grada
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2000
  • Počet stran: 344
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 80-7169-974-8
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: chemoterapie; radioterapie