Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Prognóza karcinomu ledviny

Prognóza karcinomu ledviny

Začátek nakaladatelské anotace: Karcinom ledviny se stal v současné době závažným zdravotnickým problémem. Tato rozsahem i obsahem ojedinělá monografie shrnuje problematiku tohoto onemocnění v celé její šíři....

Obsah

Recenze

Klíčová slova: zhoubný nádor ledviny