Průtoková cytometrie v klinické hematologii

Průtoková cytometrie v klinické hematologii

Průtoková cytometrie je proces, během kterého jednotlivé buňky v suspenzi procházejí průtokovou komůrkou rychlostí 10-30 µl/min. Po interakci s monochromatickým laserovým paprskem dochází k lomení a odrážení světla, a tím k analýze fyzikálních charakteristik jednotlivých buněk: forward scatter, který určuje velikost buněk, a side scatter, jenž určuje strukturu membránového povrchu a cytoplazmy buněk. Průtoková cytometrie tak umožňuje provádět analýzu vybrané cílové buněčné populace.

Kniha mj. představuje praktickou aplikaci průtokové cytometrie v klinické hematologii, problematiku exprese leukocytárních markerů v průběhu hematopoetické diferenciace, imunofenotypizaci akutní leukémie, dále seznamuje např. s bifenotypovou akutní leukémií, s využitím průtokové cytometrie při DNA analýze, při vyšetření funkce trombocytů či s klinickou aplikací průtokové cytometrie v transplantologii.

  • Autor: Marinov, Iuri
  • Nakladatel: Triton
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2003
  • Počet stran: 90
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 8072544152
  • Upozornit známého na knihu