Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Radiační onkologie.

Radiační onkologie.

Kniha je první českou monografií široce pojednávající o radiační onkologii a jejím cílem je podat podrobný přehled poznatků o klinických aspektech aplikace ionizujícího záření v léčbě jednotlivých onkologických onemocnění. Součástí textu jsou i obecné principy radioterapie a základy radiobiologie. Monografie poslouží jako kompaktní učebnice především lékařům v předatestační přípravě v oboru radiační a klinická onkologie.

Obsah

Klíčová slova: radioterapie