Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Radiofrenkvenční ablace jaterních nádorů

Radiofrenkvenční ablace jaterních nádorů

Část nakadatelské anotace: Kniha se zabývá léčbou této velké skupiny pacientů s neresekabilními jaterními nádory a snaží se tak poskytnout průvodce v multimodální léčbě chirurgům, radiologům, onkologům i praktickým lékařům. ...

Obsah

Klíčová slova: zhoubné nádory jater