Sociální péče 1. díl

Sociální péče 1. díl

Učebnice pro obor sociální činnost

První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.