Speciální chirurgie

Speciální chirurgie

Publikace vznikla s cílem zajistit aktuální texty pro pregraduální výuku chirurgie v rozsahu, který odpovídá nárokům na pregraduální studium, s důrazem na didaktický cíl publikace. Svou atraktivitou však zaujme i řadu lékařů

-

  • Autor: Hoch, Jiří a Leffler, Jan
  • Nakladatel: Maxdorf
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2003
  • Počet stran: 224
  • Pořadí vydání: Druhé vydání
  • ISBN: 80-85912-06-6
  • Upozornit známého na knihu
Klíčová slova: chirurgie