Stručné dějiny České onkologické společnosti

Stručné dějiny České onkologické společnosti

Recenze z www.zdn.cz: Jako čtvrtý svazek své edice Almanach medicíny vydalo nakladatelství Galén útlou, nicméně významnou knížku zabývající se historií onkologické společnosti na území českých zemí od roku 1903 až po dnešní dny. Autoři Pavel Klener, Ludmila Hlaváčková a Petr Svoboda v ní mapují vývoj organizace, na jejímž počátku stál Spolek pro zřízení a vydržování sanatoria pro choré zhoubnými novotvary, zvláště rakovinou, který od roku 1911 změnil nejen název, ale i zaměření - Spolek pro zkoumání a potírání rakoviny se již věnoval vědeckým aktivitám...

Významnou činnost v oblasti vědecké i sociálně-zdravotní rozvinul opět přejmenovaný Čs. spolek pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů v období první republiky, kdy mimo jiné otevřel Bioptickou stanici a experimentální oddělení, roku 1935 Masarykovu léčebnu - Dům útěchy v Brně a roku 1936 Radioléčebný ústav v Praze. V roce 1938 stál spolek u zrodu Ligy proti rakovině; udržoval rovněž kontakty se zahraničím a stal se členem několika mezinárodních onkologických organizací. Vedle výzkumu a terapie se věnoval také osvětové a propagační činnosti. V práci pokračoval za ztížených podmínek i za německé okupace. Po válce obnovil plnou činnost jak čs. spolek, tak i Liga proti rakovině jako ústřední organizace tří zemských spolků, v roce 1951 český spolek splynul s Čs. lékařskou společností J. E. Purkyně jako onkologická sekce její Radiologické společnosti. V květnu 1969 byla v rámci nově vzniklé republikové ČLS JEP ustavena Onkologická společnost. Ta již od počátku úzce spolupracovala s Radiobiologickou společností, pořádala pravidelné pracovní schůzky, onkologické dny a kongresy, zúčastňovala se vědeckých akcí v zahraničí, roce 1987 založila časopis Klinická onkologie.

Ve vedení společnosti se vystřídala řada osobností, které přispěly k rozvoji oboru - prof. Jan Šula, prof. Vladimír Stašek, prof. Jaroslav Švejda, doc. Vladimír Kubec, prof. Josef Koutecký či prof. Pavel Klener, který stojí v čele ČOS dnes. (ew)

 

  • Autor: Klener, Pavel; Hlaváčková, Ludmila a Svobodný, Petr
  • Nakladatel: Galén
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2000
  • Počet stran: 70
  • ISBN: 80-7262-083-5
  • Upozornit známého na knihu