Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Trojrozměrná konformní radioterapie karcinomu prostaty

Trojrozměrná konformní radioterapie karcinomu prostaty

Obsahem publikace je prezentace technických a dozimetrických aspektů 3D-CRT, komparace konvenční a konformní ozařovací techniky a především vyhodnocení akutní toxicity v rozsáhlém souboru pacientů

-

Klíčová slova: karcinom; zhoubné nádory prostaty