Vnitřní lékařství , Svazek VIII , Hematologie

Vnitřní lékařství , Svazek VIII , Hematologie

Kolektiv zkušených autorů I. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK připravil základní pregraduální učebnici o poruchách krvetvorby. Text se věnuje chorobám hematopoetické kmenové buňky, chorobám červené krevní složky, poruchám bílé krevní složky, nádorovým onemocněním krvetvorby, poruchám hemostázy a transplantaci krvetvorných buněk. Jako součást souboru Vnitřní lékařství I - X obdržela kniha v roce 2004 Cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší skriptum v oboru věd lékařsko farmaceutických

Obsah

  • Autor: Klener, Pavel
  • Nakladatel: Galén-Karolinum
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 2003
  • Počet stran: 115
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 80-246-0672-0
  • Upozornit známého na knihu