Vnitřní lékařství : testy

Vnitřní lékařství : testy

Za jeden z nejobjektivnějších způsobů kontroly úrovně získaných vědomostí se celosvětově považují písemné testy typu multiple-choice tests. Unikátní test znalostí tohoto typu připravil kolektiv pedagogů z 1., 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Kniha obsahuje 5000 otázek, které důkladně prověří vědomosti mediků i lékařů v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství. Správné odpovědi na všechny otázky jsou uvedeny v závěru publikace.

Obsah

  • Autor: Klener, Pavel
  • Nakladatel: Galén
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 1999
  • Počet stran: 336
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 8085824949
  • Upozornit známého na knihu