Vnitřní lékařství

Vnitřní lékařství

Z předmluvy: Vydání monografie Vnitřní lékařství bylo motivováno především naléhavou potřebou nového zpracování, které by zahrnovalo kromě základních dat též aktuální poznatky, o něž byly všechny podobory vnitřního lékařství v posledních letech obohaceny. Stalo se již tradicí, že přednostové první české interní kliniky považovali za jeden ze svých úkolů vydávání monografií a učebních textů, a to jak pro mediky, tak pro širší lékařskou veřejnost... Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně poslouží i studentům medicíny. Je zpracován tradičním způsobem. Obecná část zahrnuje informace přesahující jednotlivé disciplíny vnitřního lékařství, ve speciální části jsou probrány vnitřní choroby podle jednotlivých interních podoborů

Obsah

Recenze

  • Autor: Klener, Pavel
  • Nakladatel: Galén-Karolinum
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 1999
  • Počet stran: 949
  • Pořadí vydání: První vydání
  • ISBN: 807262007X
  • Upozornit známého na knihu