Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie

Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie

Kasuistiky jsou koncipovány jako doplňková metodická pomůcka především pro pregraduální studium klinické a radiační onkologie pro obor ošetřovatelství.

Publikace není systematickou učebnicí klinické a radiační onkologie

Klíčová slova: kazuistika; radiologické metody