Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie

Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie

Kasuistiky jsou koncipovány jako doplňková metodická pomůcka především pro pregraduální studium klinické a radiační onkologie pro obor ošetřovatelství.

Publikace není systematickou učebnicí klinické a radiační onkologie

Klíčová slova: kazuistika; radiologické metody