Vybrané otázky - Onkologie XIV

Vybrané otázky - Onkologie XIV

Sborník vydaný k příležitosti konání 18. onkologicko-urologického sympozia a 14. mamologického sympozia, pořádaných v Praze ve dnech 24.-26. listopadu 2010, obsahuje příspěvky týkající se nových poznatků v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění močového měchýře, prostaty, ledvin a prsu.

Obsah

Podobné knihy

Karcinom prsu, karcinom prostaty a testis. Otištěné příspěvky byly předneseny na onkologických sympóziích v Praze ve dnech 13. a 14. 11. 1997
Karcinom ledvin, močového měchýře a karcinom prsu Vyšlo k příležitosti konání 6. onkologicko-urologického sympozia a 2. mammologického sympozia, Praha 26.-27.11.1998.
Vyšlo k příležitosti konání 7. onkologicko-urologického sympozia a 3. mammologického sympozia, pořádaných v Praze 25.-26. listopadu 1999.