Acta Oncologica

Acta Oncologica

European Organization for Research on Treatment of Cancer

http://informahealthcare.com/onc

placený přístup, po 6-ti měsících zdarma

Multidisciplinární časopis pro onkologii, radiologii a nukleární lékařství

  • Nakladatel: Informa Healthcare a Taylor and Francis Ltd.
  • Místo vydání: Basingstoke
  • Rok vydání: 1963-
  • Periodicita: 8x/rok
  • ISSN (print): 0284-186X
  • ISSN (online): 1651-226X
  • Impakt faktor: 2.997
  • Upozornit známého na časopis