American Journal of Clinical Oncology: Cancer Clinical Trials

American Journal of Clinical Oncology: Cancer Clinical Trials

American Radium Society

http://www.amjclinicaloncology.com/

Placený přístup, abstrakta zdarma

Multidisciplinární časopis pro onkologii, radiační onkologii, pediatrickou onkologii

  • Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins
  • Místo vydání: Hagerstown
  • Rok vydání: 1982-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 0277-3732
  • ISSN (online): 1537-453X
  • Impakt faktor: 3.062
  • Upozornit známého na časopis