American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

an official journal of the American Thoracic Society, Medical Section of the American Lung Association

http://ajrccm.atsjournals.org/

po roce plné texty zdarma, online archiv od Vol.149 1994-1996 abstrakta, online verze část 1997, 1998-

tuberkulóza, respirační nemoci, urgentní lékařství

  • Nakladatel: American Thoracic Society
  • Místo vydání: New York
  • Rok vydání: 1994-
  • Periodicita: 24x/rok
  • ISSN (print): 1073-449X
  • ISSN (online): 1535-4970
  • Impakt faktor: 12.996
  • Upozornit známého na časopis