American Journal of Translational Research

American Journal of Translational Research

-

http://www.ajtr.org/

Plné texty zdarma v rámci projektu Open Access

  • Nakladatel: E-CENTURY PUBLISHING CORP
  • Místo vydání: MADISON
  • Rok vydání: 2009-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1943-8141
  • Impakt faktor: 3.402
  • Upozornit známého na časopis