Cellular Oncology

Cellular Oncology

The official journal of the International Society for Cellular Oncology

http://link.spring...mesAndIssues/13402

Vybrané texty zdarma, online archiv Vol.1 1997-; online verze Vol.26 2004-

Mikrobiologie, virologie, technologie, onkologie.

V letech 2004-2009 (Vol.26-32) vycházel pod jménem Cellular oncology (ISSN 1570-5870)

archiv online od Vol. 34, 2011- ; pův. ISSN 1570-5870 a 1875-8606 ; r. 2010 navazuje Analytical Cellular Pathology. Od r. 2011 opět vyčleněn s tímto názvem Cellular Oncology archiv online pouze r. 2007 http://iospress.me...link.asp?id=111799

  • Nakladatel: IOS Press a Springer
  • Místo vydání: Amsterdam
  • Rok vydání: 2011-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 2211-3428
  • ISSN (online): 2211-3426
  • Impakt faktor: 3.032
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory