Annals of Oncology

Annals of Oncology

European Society of Medical Oncology

http://annonc.oxfo...rg/content/by/year

všechna abstrakta a vybrané plné texty zdarma

Multidisciplinární časopis se zaměřením na onkologii, chirurgii, radioterapii, výzkum

 

  • Nakladatel: Oxford University Press
  • Místo vydání: Oxford
  • Rok vydání: 1990-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0923-7534
  • ISSN (online): 1569-8041
  • Impakt faktor: 7.040
  • Upozornit známého na časopis