Annals of Surgical Oncology

Annals of Surgical Oncology

The Society of Surgical Oncology (SSO) and the American Society of Breast Surgeons, ASO

http://www.annalssurgicaloncology.org/

Placený přístup, po 24 měsících zdarma.

Původní články z oblasti chirurgické onkologie.

  • Nakladatel: Springer
  • Místo vydání: New York / Heidelberg
  • Rok vydání: 1994-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1068-9265
  • ISSN (online): 1534-4681
  • Impakt faktor: 3.930
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: chirurgie; zhoubné nádory