JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery

JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery

American Medical Association, American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, American Society for Head and Neck Surgery

http://archotol.ama-assn.org/

placený přístup,  pdf a abstrakta online od Vol.1 1925-, online verze 1998- , vybrané texty zdarma; pod tímto názvem 1986-;

v letech 1986-2012 vycházel pod názvem Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery; pdf a abstrakta předchozího názvu Archives of Otolaryngology online od 1925-

otorinolaryngologie, otorinolaryngologické chirurgické výkony

  • Nakladatel: American Medical Association
  • Místo vydání: Chicago
  • Rok vydání: 1951-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0886-4470
  • ISSN (online): 2168-6181
  • Impakt faktor: 1.794
  • Upozornit známého na časopis