Birth Defects Research. Part B, Developmental and reproductive toxicology

Birth Defects Research. Part B, Developmental and reproductive toxicology

Wiley-Liss, Inc., A Wiley Company,

http://onlinelibra...28ISSN%291542-9741

placený přístup, archiv online 2003-

Navazuje na Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis (0270-3211) http://onlinelibra...N)1520-6866/issues
placený přístup, online archiv od Vol.1 1981-

toxikologie, výzkum, rozmnožování

  • Nakladatel: Wiley-Blackwell
  • Místo vydání: New York, Hoboken
  • Rok vydání: 2003-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1542-9733
  • ISSN (online): 1542-9741
  • Impakt faktor: 0.768
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: toxicita; vývoj