Blood Cancer Journal

Blood Cancer Journal

-

http://www.nature.com/bcj/index.html

preklinické studie, klinické studie fáze I, hematoonkologie,

Plné texty zdarma, archiv Vol.1 2011-

  • Nakladatel: Nature Publishing Group
  • Místo vydání: Londýn
  • Rok vydání: Vol. 1 2011 -
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (online): 2044-5385
  • Impakt faktor: 3.467
  • Upozornit známého na časopis