Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

BMC Hematology

BioMed Central Open Access

http://www.biomedc...ooddisord/archive/

plné texty zdarma v rámci projektu Open Access, archiv online Vol.1 2001-
dřívější název: BMC Blood Disorders

hematologie, hematoonkoloigie