Brachytherapy

Brachytherapy

An International Multidisciplinary Journal

http://www.brachyjournal.com/

Placený přístup, vybrané texty zdarma

  • Nakladatel: Elsevier Science
  • Místo vydání: New York
  • Rok vydání: 2002-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1538-4721
  • Impakt faktor: 2.758
  • Upozornit známého na časopis