Breast Cancer

Breast Cancer

The Journal of the Japanese Breast Cancer Society

http://www.springe.../content/1880-4233

plné texty zdarma v rámci projektu Open Access, online archiv 1994-

zhoubné nádory prsu

 

  • Nakladatel: Springer
  • Místo vydání: Tokyo
  • Rok vydání: 1994-
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 1340-6868
  • ISSN (online): 1880-4233
  • Impakt faktor: 1.585
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu