British Journal of Cancer

British Journal of Cancer

British Empire Cancer Campaign, Cancer Research UK, Cancer Research Campaign, UK

http://www.nature.com/bjc/index.html

Placený přístup, 1 rok po vydání zdarma. Archiv Vol.1 1947-

multidisciplinární časopis pro výzkum v onkologii

  • Nakladatel: Nature Publishing Group
  • Místo vydání: Basingstoke
  • Rok vydání: 1947-
  • Periodicita: 24x/rok
  • ISSN (print): 0007-0920
  • ISSN (online): 1532-1827
  • Impakt faktor: 4.836
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: klinické studie; zhoubné nádory