Cancer Biology and Therapy

Cancer Biology and Therapy

elektronický časopis

http://www.landesb...e.com/journals/cbt

vybrané plné texty zdarma v rámci projektu Open Access, archiv Vol.1 2002-

onkologie, etiologie zhoubných nádorů, biologie, klinické studie, léčba

  • Nakladatel: Landes Bioscience
  • Místo vydání: Georgetown
  • Rok vydání: 2002-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1538-4047
  • ISSN (online): 1555-8576
  • Impakt faktor: 3.072
  • Upozornit známého na časopis